Samen sterk voor een toegankelijk Groningen

Vandaag hebben de stichting zaVie, Marketing Groningen en het internetbureau Insiders officieel de krachten gebundeld in een samenwerkingsovereenkomst voor het nieuwe platform toegankelijkgroningen.nl. De drie partijen willen daarmee de (digitale) toegankelijkheid van ondernemers en publieke voorzieningen in Groningen ontsluiten. Deze feestelijke gebeurtenis heeft plaatsgevonden in het (bijzonder toegankelijke) The Market Hotel aan de Grote Markt 31 in aanwezigheid van gedeputeerde Tjeerd van Dekken van de provincie Groningen.

Het doel van deze samenwerking is om zo breed mogelijk de ontsluiting van de toegankelijkheidsinformatie van ondernemers, activiteiten, bezienswaardigheden, erfgoed en (openbare)gebouwen in Groningen Stad en Ommeland voor de gebruiker beschikbaar te maken. Belangrijk voor alle deelnemers aan het platform is dat de informatie geen positieve of negatieve kwalificatie oplevert, maar de bezoekers helpt bij het ervaren van een goede beleving van de te bezoeken locatie.

Een toegankelijke samenleving

Marketing Groningen heeft namens de projectorganisatie Waddenagenda 2.0* de vraag gesteld hoe toegankelijk de ondernemers in het Groningse Waddengebied zijn. Toegankelijkheid is een van de aandachtspunten in de Waddenagenda 2.0, een samenwerking met verschillende partijen uit het Duitse en Nederlandse waddengebied. Het gaat niet alleen over de fysieke drempels of te smalle deuren van een gebouw, maar ook over online informatie over die toegankelijkheid zodat mensen vooraf aan hun bezoek kunnen bepalen of ze wel of niet het gebouw kunnen en/of willen bezoeken. In het VN Verdrag Handicap wordt dit een toegankelijke samenleving genoemd.

Toegankelijkheidsgegevens digitaal beschikbaar

De vraag kwam terecht bij de stichting zaVie, een belangenbehartiger door, voor en van alle mensen die in de provincie Groningen zorg, aandacht en ondersteuning nodig hebben. Samen met Marketing Groningen zijn zij gaan nadenken hoe dit vraagstuk te kunnen oppakken en het breder te kunnen oppakken dan alleen ondernemers in het Waddengebied. Het internetbureau Insiders waarmee Marketing Groningen al langer samenwerkt, is vervolgens gevraagd aan te sluiten om mee te kunnen denken over de digitale ontsluiting van de toegankelijkheidsinformatie. Het resultaat is dat Marketing Groningen via hun website visitgroningen.nl de beschikbare toegankelijkheidsinformatie van de Groningse vrijetijdssector aanbiedt en dat mensen via hun site kunnen doorklikken naar de uitgebreide informatie op de website toegankelijkgroningen.nl. Stichting zaVie doet datzelfde voor openbare gebouwen en de niet-toeristische locaties.

Unieke samenwerking

Dat deze drie partijen de handen ineenslaan is bijzonder. Nog niet eerder kwam voor dat twee stichtingen, waarvan de een actief is in de vrijetijdsector en de andere belangenbehartiger is in het sociaal domein én een internetbureau, gespecialiseerd in online destinatiemarketing op deze wijze de krachten bundelden en provincie breed dit thema oppakken.

Eerste resultaten in 2022

Het project gaat van start met een werksessie in november. Vervolgens start de bouw van de digitale techniek in 2022 en naar verwachting worden in de zomer 2022 de eerste concrete resultaten zichtbaar.

*In het grensoverschrijdende INTERREG V A-project "Waddenagenda 2.0" werken projectpartners uit Duitsland en Nederland: Merk Fryslân, Marketing Groningen, Internationale Dollard Route e.V., Nationalparkverwaltung Niedersächsisches Wattenmeer, Die Nordsee GmbH en Ostfriesland Tourismus GmbH sinds 2015 grensoverschrijdend samen. De projectactiviteiten zijn gericht op de instandhouding en bescherming van het werelderfgoed Waddenzee.