Nieuwe voorzitter Raad van Toezicht

Wim van de Pol is per 1 januari 2020 de nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht van Marketing Groningen. Hij neemt het stokje over van Jan de Jeu, voormalig bestuurslid van de Rijksuniversiteit Groningen.

Over Wim van de Pol

Wim van de Pol is sinds 2008 lid College van Bestuur van Noorderpoort. Onlangs is hij benoemd als nieuwe voorzitter van het College van Bestuur. Inmiddels is hij gestart als voorzitter Raad van Toezicht van Marketing Groningen. Met Wim van de Pol haalt de Raad van Toezicht een ervaren bestuurder met een breed netwerk in huis, waarmee de vorig jaar ingezette nieuwe koers van Marketing Groningen verder kan worden uitgerold. ‘Ik heb zin om aan de slag te gaan als toezichthouder van een dynamische organisatie als Marketing Groningen en bij te dragen aan het verder bouwen van een sterk merk Groningen’.

Marketing Groningen

Stichting Marketing Groningen heeft als missie het bouwen van een sterke en positieve reputatie voor Stad en Ommeland op het gebied van recreëren, studeren, ondernemen, wonen ,werken, congresseren en investeren. Kerntaken zijn het inspireren en adviseren van overheden, instellingen en ondernemers hoe ze de merkbeleving van Groningen kunnen versterken, het regisseren van de promotie en het gastheerschap, het ontwikkelen van strategische campagnes, content en communicatiemiddelen, het ontsluiten van de vrijetijdsagenda voor de stad en provincie en het exploiteren van de VVV Stad Groningen en de Martinitoren. Marketing Groningen voert daarbij de alom bekende slogan ‘Er gaat niets boven Groningen’ die alweer meer dan dertig jaar bestaat.

Voor meer informatie zie www.marketinggroningen.nl

Raad van Toezicht Marketing Groningen

De Raad van toezicht is het toezichthoudende orgaan van Marketing Groningen. Zij ziet toe op het behalen van de doelen en prestaties van de directie en geeft advies en ondersteuning. De Raad van Toezicht is een orgaan op afstand en komt vier keer per jaar samen met de directie van Marketing Groningen. De raad bestaat uit 5 personen. De leden worden benoemd voor de periode van 3 jaar en kunnen maximaal voor nog eens 3 jaar worden herbenoemd. De functie is onbezoldigd.