Groningse cultuursector in de spotlights

Festivals en evenementen worden weer volop bezocht en bezoekers komen massaal af op grote blockbusters. Toch blijft een deel van de bezoekers weg en zien niet alle culturele instellingen het bezoekersvolume terugkeren naar het oude niveau. Om het cultuuraanbod opnieuw in de spotlights te zetten lanceert Marketing Groningen een inspirerende cultuurcampagne.   

 

Om de culturele sector te ondersteunen en mensen te verleiden het bruisende cultuuraanbod in Groningen te (her)ontdekken, is Marketing Groningen een cultuurcampagne gestart. De campagne is in opdracht van de gemeente Groningen en richt zich op het brede publiek, met speciale aandacht voor jongvolwassenen tussen de 18 en 29 jaar. Onderzoek toont aan dat wanneer mensen op jonge leeftijd in aanraking komen met cultuur, de kans groter is dat ze op latere leeftijd ook nog genieten van culturele activiteiten. Festivals en culturele evenementen zijn populair onder jongvolwassenen, en de campagne speelt hierop in om hun interesse te wekken voor een breder cultureel aanbod. 

Samen cultuur (her)ontdekken

De campagne draait om de kracht van cultuur in al haar diversiteit. Na de uitdagende coronaperiode beseffen we meer dan ooit hoe belangrijk cultuur is voor het welzijn en de ontwikkeling van mensen. Het prikkelt, zet aan tot nadenken, ontroert en verbreedt de blik. Groningen is een eigenzinnige stad met een breed aanbod, dat op unieke wijze de gedachten van bezoekers buiten de gebaande paden brengt. 

Jongvolwassenen bereiken

Om jongvolwassenen te bereiken laat Marketing Groningen diverse aansprekende media-uitingen zien in en rondom de stad Groningen. Daarnaast werken ze aan de ontwikkeling van een online tool die mensen helpt bij het kiezen voor een culturele activiteit. Ook zijn er samenwerkingen opgezet met Spot TV, en Club Creatives om zichtbaarheid te genereren op verschillende evenementen, die zich richt op dezelfde jonge doelgroep. Op deze manier wordt cultuur dichter bij de mensen gebracht, waardoor jongvolwassenen gestimuleerd worden om cultuurstad Groningen te ontdekken.  

Groningen nodigt iedereen uit om samen de start van het nieuwe culturele seizoen te vieren. Cultuur maakt rijk en gelukkig, en Groningen biedt een bruisende culturele ervaring die je keer op keer blijft ontdekken.