Gebruiksvoorwaarden Merk Groningen

Op deze pagina kunt u informatie vinden over onder meer algemene gebruiksvoorwaarden en copyright rondom Merk Groningen en de Tools voor Trots.

 

REGELS EN GEBRUIK MERK GRONINGEN EN DE TOOLS VOOR TROTS

 

Fijn dat je ook wilt meedoen om het verhaal van Groningen te vertellen. Om dit zo goed mogelijk te doen, is er materiaal beschikbaar dat iedereen kan inzetten, binnen een aantal richtlijnen en spelregels. Daarnaast worden sommige onderdelen alleen door Marketing Groningen en een aantal merkpartners gebruikt. Nog vragen? Kijk bij de FAQ voor antwoorden op veelgestelde vragen over Merk Groningen. Marketing Groningen kijkt graag samen met jullie naar toepassingen, initiatieven en ideeën. 

Gebruik van Merk Groningen door derden
Merk Groningen (inhoud en vorm) is door Marketing Groningen ontwikkeld om samen te bouwen aan een sterke en positieve reputatie voor Groningen. Derden kunnen met behulp van een aantal merkelementen via onze Tools voor Trots hun eigen Groningse verhaal vertellen. Download je iets uit deze toolkit, dan wordt je geacht je te committeren aan een eerlijk en redelijk gebruik van deze merkelementen, met als doel de positionering van Groningen die bijdraagt aan de merkidentiteit (zie hier uitleg over onze merkidentiteit). Inzet voor commerciële of politieke doeleinden is uitdrukkelijk niet toegestaan. Tevens word je geacht op de hoogte te zijn van de diverse geldende copyrights. 

Wie mag Merk Groningen inzetten?
De merkelementen in de toolkit van Merk Groningen zijn bedoeld voor gebruik door organisaties, bedrijven, overheden of instellingen in Groningen, met als doel de versterking van de positionering van Groningen. Inzet voor commerciële of politieke doeleinden is uitdrukkelijk niet toegestaan. Lees voor je de merkelementen gebruikt altijd de gebruiksregels en bekijk de do's en don'ts.

Huisstijlletter Gronika 
De huisstijlletter van merk Groningen, Gronika, wordt exclusief toegepast binnen Er gaat niets boven Groningen-vormgeving door Marketing Groningen en een aantal directe merkpartners. Vrij gebruik van Gronika door individuele organisaties is niet mogelijk. De auteursrechten van Gronika liggen bij Marketing Groningen.

Merchandise
Marketing Groningen is de enige partij die merchandise op het basis van het merk mag ontwikkelen, verkopen en wederverkopen via partners. Met de inkomsten uit deze merchandise financieren we de exploitatie van de Groningen Store/VVV winkel.


EIGENDOMS- EN GEBRUIKERSRECHTEN
 

De informatie, teksten, afbeeldingen, illustraties, foto’s, video's, templates, logo's, beeldmerken, hashtags en andere merkelementen op deze websites, evenals de merkstrategie van Merk Groningen, evenals en de vormgeving van deze websites, zijn beschermd onder de Auteurswet, de Databankwet en andere toepasselijke wetgeving. De informatie, teksten, afbeeldingen, illustraties, foto’s, video's, templates, logo's, beeldmerken, hashtags en andere elementen van Merk Groningen mogen alleen worden verveelvoudigd, aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt met voorafgaande toestemming van Marketing Groningen. Bij gebruik van foto’s is vermelding van de fotograaf verplicht, indien de fotograaf vermeld is bij de foto.

We reserveren het recht om, door gebruikers (user generated content) gepubliceerd materiaal, te controleren en het naar eigen inzicht en discretie te verwijderen. De user generated content mogelijkheden op de website zijn niet bedoeld voor commerciële en/of politieke doeleinden.