2 Groningse ambities

Met onze drie kernwaarden stevig in de benen, zetten wij doelbewust in op twee ambities: een beter leven en een betere wereld. We staan wereldwijd aan de vooravond van een nieuw tijdperk, met een duurzamere, gezondere en toekomstbestendige maatschappij. En dat is precies de stip aan de horizon waar wij in Groningen vol overtuiging naartoe werken. Zo bouwen wij aan een toekomst met een gouden rand. 

Gro Quality

Voor een beter leven

Welvaart betekent voor ons nooit ongebreidelde groei, maar kwalitatieve groei. Een betaalbare, gelukkige woonomgeving, goed onderwijs voor alle kinderen, een bloeiende recreatieve sector, lichamelijke gezondheid en volop cultuur. Welzijn en welbevinden voor iedereen.
Levenskwaliteit, waarbij de mens centraal staat.

Gro Green

Voor een betere wereld

Ook wat betreft de economie hebben wij een heel specifieke opvatting over welvaart. Wij praten pas over groei als die groei duurzaam is. Op dit moment zijn in Groningen al tienduizenden knappe koppen volop bezig met de uitdagingen van de 21e eeuw. Samen maken ze Groningen tot een proeftuin voor de wereld van morgen. Met wereldwijde impact.
Wereldwijde vraagstukken, Groningse antwoorden.

"De Groningse kijk op groei"

Lees meer