Bestuur en Raad van Toezicht

Marketing Groningen heeft een directeur en een Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht is het toezichthoudende orgaan van Marketing Groningen. Zij ziet toe op het behalen van de doelen en prestaties van de directie en geeft advies en ondersteuning.

Het bestuur

Marketing Groningen is statutair ingeschreven onder de naam Stichting Marketing Groningen. Elsa Weelink is directeur/bestuurder van de stichting. 

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is het toezichthoudende orgaan van Marketing Groningen. Zij ziet toe op het behalen van de doelen en prestaties van de directie en geeft advies en ondersteuning. De Raad van Toezicht is een orgaan op afstand en komt vier keer per jaar samen met de directie van Marketing Groningen. De raad bestaat uit 5 personen. De leden worden benoemd voor de periode van 3 jaar en kunnen maximaal voor nog eens 3 jaar worden herbenoemd. De functie is onbetaald. De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende personen: 

  • Wim van de Pol (voorzitter) - Voorzitter College van Bestuur van Noorderpoort
  • Jorien Bakker (vicevoorzitter) - Provinciaal Ambassadeur Natuurmonumenten en o.a. voorzitter Ledenraad Waddenvereniging
  • Bert Jan Bruning - Managing director Nedmag BV
  • Patty Wageman - Directeur Stichting Oude Groninger Kerken
  • Mark Spit - Directeur strategie, marketing en sales Universitair Medisch Centrum Groningen