Abt Emo en de Middeleeuwen

Ter inspiratie:

Bonifatius werd bij Dokkum vermoord, maar het lukte zijn collega Liudger in Groningen wel om het christendom te verspreiden. In de achtste eeuw genas hij de blinde zanger Bernlef, waarna de bevolking zich liet bekeren. De eerste kerken waren van hout, maar toen rond de twaalfde eeuw de techniek van het bakken van stenen opgang deed, verrezen overal in de provincie kerken van baksteen. Vele daarvan staan nog steeds fier overeind en zijn in de loop der eeuwen nauwelijks veranderd. De meeste kloosters echter zijn verdwenen na de Reformatie, waaronder Bloemhof, gesticht door de beroemde Abt Emo. 

Eeuwen later vond er vanuit Groningen nog een nationale geloofshervorming plaats. Vanuit het dorpje Ulrum verspreidde dominee Hendrik de Cock in 1834 de 'ware leer' van de gereformeerden, die zich afscheidden van de hervormden. Tegenwoordig gaan op veel plaatsen de gereformeerden en hervormden weer samen naar de kerk, die vaak gebouwd werd door katholieke middeleeuwers.

Bezoek:

De talloze middeleeuwse kerkjes van Groningen, Klooster Ter Apel, Kloostermuseum Aduard, de start van de Jacobsroute in Uithuizen, middeleeuwse pelgrims- en handelsroutes zoals de Stadsweg, Westeremden.

Raak geïnspireerd door:

Abt Emo en zijn reis naar de paus in Rome, heiligenverhalen, Liudger en Bernlef, Broeder Hugo in Warfhuizen, Kloosterboerderij Bleyendael in Sellingen.

Ik wil graag meewerken aan de verhaallijnen

Ben je geïnteresseerd in één van de verhaallijnen?

Geef dat in het onderstaande formulier aan. We nemen je opmerking mee bij de uitwerking van de verhaallijnen.

Aanvulling verhaallijnen

    de gegevens zijn niet verzonden omdat niet alle velden (correct) zijn ingevuld.

    Deel deze pagina