Samen maken we de vrijetijdseconomie in Groningen en Noord-Nederland nog sterker

Toerisme en vrijetijdseconomie zijn booming
Groningen en Noord-Nederland kunnen ook profiteren van deze groei. 
Daarom pleiten we ervoor om de vrijetijdseconomie als topprioriteit te benoemen binnen het economische beleid bij de gemeentes en de provincies. Er moet een goed onderbouwde visie komen voor de ontwikkeling van Groningen en Noord- Nederland als toeristische bestemming in 2030. Een lange termijn visie, die gecombineerd wordt met een actieprogramma en een concrete investeringsagenda.

In tien stappen naar een sterke vrijetijdseconomie in Groningen en Noord-Nederland:

 1. Verbeter en vernieuw het aanbod
 2. Benader de infrastructuur integraal
 3. Integreer duurzaamheid
 4. Investeer in de kwaliteit van de vrijetijdseconomie
 5. Onderbouw de kansen, bedreigingen, sterktes en zwaktes
 6. Actualiseer de toeristische campagnes
 7. Zorg voor een sterke toeristische (marketing) organisatie met een integrale aanpak
 8. Laat de overheid een verbindende en faciliterende rol op zich nemen
 9. Betrek bezoekers, bewoners, bedrijven, het onderwijs en kennisinstellingen bij de ontwikkeling van het beleid
 10. Maak de funding mogelijk voor het realiseren van deze ambities
   

Een stevige toerisme alliantie
De ontwikkeling van vrijetijdseconomie in Noord-Nederland vraagt om een volstrekt nieuwe aanpak. De ondertekenaars hebben het plan om samen met overheden een nieuwe toerisme autoriteit op te richten: een alliantie van ondernemers, onderzoekers, bewoners en marketing organisaties. Deze adviseert aan overheden om de ontwikkeling van de vrijetijdseconomie in goede banen te leiden. Deze coalitie zal onder leiding van een nog aan te wijzen kwartiermaker de benodigde toerismevisie ontwikkelen en deze aanbieden aan de nieuwe bestuurders van de gemeenten en provincie in Groningen en Noord Nederland. Een gouden toekomst maken we samen.

Meer weten? Lees dan dit document >>

Samen maken we de vrijetijdseconomie in Groningen en Noord-Nederland nog sterker!

Jouke van Dijk, Hoogleraar Regionale Arbeidsmarktanalyse Rijksuniversiteit Groningen en Directeur Waddenacademie
Johan Russchen, Managementconsultant
Gerard Kremer, Voorzitter MKB Noord, voorzitter Toerisme Alliantie Friesland
Eric Bos, voorzitter Groningen City Club
Karel Jan Alsem, Lector Marketing Hanzehogeschool
Wim van de Pol, lid College van Bestuur ROC Noorderpoort
Wim Moes, voorzitter College van Bestuur Alfa-college
Willem de Kok, directeur Martiniplaza
Hans Singelenberg, Regiomanager Groningen Koninklijke Horeca Nederland
Klaas Holtman, voorzitter bedrijvenvereniging WEST
Barbara Risselada, directeur Marketing Groningen
Duco Schenk, programmamanager Toerisme Economic Board Groningen
B&B Landoed De Braak
Vita van der Lijke, Roadbear Studios
Martin Woltman, UTS Van Hoek
Otto Oskam, Oskam Recruitment Consultancy
Saskia Koers, Groningen Seaports
Ernst Wallinga, Sellian
Louwina Platteel, Gemeente Zuidhorn
Sylvia Jansen, Stichting Top van Groningen
Peter Dijkstra, Stichting Pelgrimeren in Groningen
Jan Oomkes, Ondernemers Vereniging Toerisme Westerkwartier
F.J. Kappenburg, Rietschans/strandpaviljoen/motel Haren/Nescio (postillion)
Almar Kuchlein, Secretaris Ondernemers Vereniging Recreatie en Toerisme
Henk Bleker, Stichting Beleveniscollectief


 

 

Bouw ook mee aan een sterke vrijetijdseconomie in Groningen en Noord-Nederland. Onderteken deze oproep en draag deze missie uit waar je maar kunt.

  de gegevens zijn niet verzonden omdat niet alle velden (correct) zijn ingevuld.


  Deel deze pagina