INTERREG project Wadden-Agenda krijgt een vervolg

maandag 03 december 2018

INTERREG project Wadden-Agenda krijgt een vervolg

Samenwerking twee noordelijke provincies en Duitsland binnen Wadden-Agenda gewaarborgd


Vandaag is tijdens het 9e Werelderfgoedforum en de slotbijeenkomst van het grensoverschrijdende INTERREG V A project ‘Wadden-Agenda’ in Leer, de financiering voor het vervolg van de Wadden-Agenda toegekend. Dit betekent dat de grensoverschrijdende samenwerking van de twee noordelijke provincies en Noord-Duitsland kan worden voortgezet zodat het behoud, de bescherming en de vermarkting van de Waddenzee Werelderfgoed op een duurzame en respectvolle manier kan worden voorgezet. Het project wordt gefinancierd met geld van het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), het Nedersaksische Ministerie voor Federale en Europese Zaken en van de provincies Fryslân en Groningen en wordt begeleid door het programma-management van de Eems-Dollard-Regio (EDR). Het project loopt van januari 2019 tot juni 2022.

 

Het project de Wadden-Agenda
De Waddenzee is 9 jaar geleden uitgeroepen tot Unesco Werelderfgoed en moet bewaard blijven voor huidige en toekomstige generaties. Om dit te kunnen realiseren is de afgelopen drie jaar een grensoverschrijdende samenwerking voor de Waddenzee ontstaan die duurzaam en respectvol toerisme voor het behoud en de bescherming van de Waddenzee heeft bevorderd. Met de toekenning van de financiering kan het project vervolgd worden en blijft de samenwerking gewaarborgd. Het project bestaat uit vier doelen: bewustwording en enthousiasmering voor de Waddenzee, kennis en kennisnetwerken met betrekking tot de Waddenzee, koppeling van duurzame vormen van beleving rond de Waddenzee en communicatie van de Waddenzee, ook buiten de grenzen van de regio. Het projectgebied strekt zich uit van de Nederlandse kust van de provincies Fryslân en Groningen, via Ostfriesland tot aan de Weser aan de Duitse kant en omvat ook het achterland waarop de zee haar stempel heeft gedrukt. Tot de projectpartners behoren Ostfriesland Tourismus GmbH, Die Nordsee GmbH, Marketing Groningen, Merk Fryslân, Nationalparkverwaltung Niedersächsisches Wattenmeer en de Internationale Dollard Route e. V.

Samenwerken met ondernemers
Binnen het INTERREG project wordt intensief samengewerkt met ondernemers, onderwijsinstellingen en overheden uit het Groningse, Friese en Duitse Waddenkustgebied. De ondernemers uit het projectgebied worden gestimuleerd om samen te werken en grensoverschrijdende aanbiedingen, arrangementen en routes te ontwikkelen die hun gebied en het verhaal tot leven brengen en die via de afzonderlijke websites van de marketing organisaties – maar ook via het online platform van Waddenzee Werelderfgoed worden aangeboden.

Ook worden ondernemers uitgedaagd om met concrete projectideeën te komen en gezamenlijk financiering te vinden om de bestemming Waddenzee nog aantrekkelijker te maken.

Waddenzee Werelderfgoed
Naast de Wadden-Agenda (1.0 en 2.0) neemt Marketing Groningen ook deel aan het programma vermarkten Waddenzee Werelderfgoed. Dit project, dat door het Waddenfonds in samenwerking met de provincies Noord-Holland, Friesland en Groningen, is gefinancierd wordt met het voorzetten van de Wadden-Agenda grensoverschrijdend. Beide projecten zijn zo ingericht dat er kruisbestuiving plaatsvindt en er optimaal wordt samengewerkt. 

Deel deze pagina