Wezenlijke sectoren in transitie

'Basic in life'' vijf kernsectoren in de transitie

Opvallend aanwezig in Groningen is wat de primaire sector wordt genoemd: landbouw en mijnbouw. De agrarische industrie, de energiesector en de chemie komen voort uit de rijkdom die zich altijd in onze bodem heeft bevonden: veen, gas, zout en ongekend vruchtbare kleigrond. Later kwam daar de sector gezondheidszorg bij, nog later het internet. De sterke ontwikkeling van die laatste twee bedrijfstakken kan niet los worden gezien van de aanwezigheid van Rijksuniversiteit Groningen en Hanzehogeschool.

Genoemde sectoren zijn alle vijf wezenlijk voor de kwaliteit van leven. Niet alleen in Groningen, maar ook in Nederland en in de rest van de wereld. Ze houden zich bezig met de basics in life. Dat voeding, energie, gezondheid en communicatie grote impact hebben op ons fysieke en mentale welbevinden behoeft nauwelijks betoog. Interessant is ook dat deze sectoren allemaal te maken hebben met fundamentele schaarstevraagstukken en dat ze zich bevinden in een verstrekkende, wereldwijde transitiefase. Deze transities zijn aanjagers van innovatie en bieden kansen voor nieuwe en bestaande bedrijven.

Groningen is hard bezig een meer dan evenredig deel van die kansen te verzilveren.

 Deel deze pagina