Een stad vol jong talent

Een stad vol jong talent

Een totale studentenpopulatie van rond de 60.000 en jaarlijks 10 tot 12 duizend afstudeerders. Hanzehogeschool, UMCG en RUG zorgen ervoor dat Groningen de stad is met de grootste populatie jonge mensen van Nederland: 1 op de 3 inwoners tussen de 20 en 29 jaar. Voor bedrijven die afhankelijk zijn van een gestage instroom van jong talent is dit heel aantrekkelijk. Steeds vaker zijn werkgevers verwikkeld in een strijd om goed opgeleide mensen. Voor IBM was dit bijvoorbeeld een expliciete reden om voor Groningen te kiezen.

Tegelijkertijd is de studentenpopulatie zelf ook een belangrijke bron van ondernemerschap geworden. Veel vaker dan vroeger stappen talenten rechtstreeks van de schoolbanken in de eigen zaak. Niet zelden hebben ze hun eerste ondernemerservaringen al tijdens de studie opgedaan. Ondernemerschap wordt door de onderwijsinstellingen ook actief gestimuleerd. Een stroom van succesvolle startups en scaleups is het resultaat. In de jongste stad van Nederland bloeit de digitale economie.

Er is nog iets interessants aan de hand met deze stad vol talent. De mensen die nu op de arbeidsmarkt komen – de zogenaamde Millenials – lijken nauwelijks nog op die van één of twee generaties geleden. Geld verdienen of carrière maken is niet het eerste dat hen drijft. Het gaat veel meer om samenwerken en zinvol bezig zijn. Het werk moet uitdagen, maar ook bijdragen aan een betere wereld.

Werk moet iets te betekenen hebben.

Het moet ertoe doen. 


Deel deze pagina