Merk Groningen

Samen werken wij aan het versterken van het Merk Groningen. Door een eenduidig verhaal te vertellen zorgen we voor een betere beeldvorming op het (internationale) podium. Op de onderstaande pagina's staan promotiematerialen die vrij te gebruiken zijn in de eigen communicatie.
Groningen, City of Talent

Met ruim 200.000 inwoners, waarvan de helft jonger dan 35, is Groningen één van de jongste steden, met alle innovatie, creativiteit, talent en bedrijvigheid die daarmee gepaard gaat. Maar liefst 44% van alle inwoners is hoger opgeleid. Dat ligt 10% hoger dan het landelijk gemiddelde, en het hoge aantal studenten maakt Groningen tot kennishub in Noord-Nederland. Groningen is daarnaast een van de gelukkigste steden van Europa. Dat komt niet alleen door goede voorzieningen en leefomstandigheden, dat is ook een kwestie van talent de ruimte geven om te doen waar ze goed in zijn.

Groningen barst van de startups en scale-ups, die dankzij de samenwerkingsverbanden tussen gemeente, bedrijfsleven, kennisinstellingen en andere initiatieven, alle ruimte en mogelijkheden krijgen om te doen waar ze goed in zijn. En dat lukt goed; de Deloitte Fast50 lijst van snelst groeiende bedrijven bestaat voor 10% uit Groningse bedrijven, terwijl de stad qua inwoneraantal 1,2% van de Nederlandse bevolking is. En dat maakt Groningen, dé City of Talent.

Deel deze pagina