Serious Request 2009

In 2009 organiseerden radiozender 3FM en het Nederlandse Rode Kruis voor de zesde keer de inzamelingsactie Serious Request. Op 25 maart 2009 maakte radiozender 3FM bekend dat het Glazen Huis dat jaar in Groningen zou komen te staan.

Elk jaar laten drie DJ's van radiozender 3FM zich opsluiten in het Glazen Huis waar zij, zonder te eten, zes dagen lang verzoekplaatjes draaien om geld in te zamelen voor het Nederlandse Rode Kruis. Het motto in 2009 was "Stop Malaria - Play the Music", waar geld werd opgehaald voor de bestrijding van Malaria.


Op 18 december werden de drie DJ's van 3FM door toenmalig Prinses Máxima opgesloten in het Glazen Huis. Zij maakten vervolgens tot 24 december onafgebroken radio vanaf de Grote Markt in Groningen. Zes dagen lang werden er in de provincie Groningen en de rest van Nederland allerlei acties gevoerd om geld op te halen voor Serious Request. Uiteindelijk werd er maar liefst 7,1 miljoen euro opgehaald voor het Rode Kruis.

Facts & Figures

  • Het Glazen Huis leverde Groningen 7,3 miljoen euro aan extra inkomsten op.
  • 251.000 bezoekers speciaal voor het Glazen Huis.
  • Zij besteedden gemiddeld €29,38 per persoon.
  • Ruim 90% van de bezoekers vond dat het imago van de stad Groningen en de Groningers was verbeterd.

Deel deze pagina